TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ NEDEN ÖNEMLİ?

Satın alma maliyetinin ötesini görebilmek

GETAC
TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ NEDEN ÖNEMLİ?

“SATIN ALMA MALİYETİNİN ÖTESİNİ GÖREBİLMEK”

Toplam sahip olma maliyetini göz önünde bulundurduğunuzda aslında dayanıklı bilgisayarların ömürleri boyunca oluşan maliyetinin, dayanıklı mobil bilgisayar gibi kullanılmaya çalışılan tüketici sınıfı cihazlarınkinden düşük olduğu artık bilinen bir gerçektir.

“SATIN ALMA MALİYETİNİN ÖTESİNİ GÖREBİLMEK”

Yeni mobil bilgisayarlar satın alırken satın alma kararını ürünün fiyatına dayandırmak çoğu şirkete iyi bir fikir gibi görünmektedir. Ama ürünün satın alma maliyeti, gerçek maliyetini yansıtmadığı için bu hata çok pahalıya mal olabilir. Bir ürünün gerçek maliyetini hesaplamak için kullanım ömrü boyunca ürünün maliyetinin ne olacağı düşünülmelidir. Buna, ürünün toplam sahip olma maliyeti denir.

Toplam sahip olma maliyeti terimini bilmesek de aslında bu kavramı hayatımızın diğer alanlarında kullanıyoruz. Yeni bir araba satın alırken birçok alıcı, en azından arabanın onarım geçmişini öğrenmek için araştırma yapar. Zamanının yarısını tamir atölyesinde geçirecek bir araba daha ucuz bile olsa tercih edilmez.

Aynı düşünce mobil bilgisayarlar için de geçerlidir. Güvenli ofis ortamının dışına çıkartılan bilgisayarlar zorlu koşullara maruz kalacaktır. Düşürülme, titreşim, su, toz ve aşırı yüksek/düşük sıcaklıklar bir bilgisayarın sahada karşılaşabileceği zorlu koşullardan sadece birkaçıdır. Kolay hasar görebilecek bir elektronik ekipmanı, zorlu çalışma koşullarında sahaya götürmemek gayet mantıklı görünmektedir ama yine de bu, pratikte düşündüğünüzden çok daha sık oluyor.

Neden? Çünkü birçok mobil bilgisayar alıcısı, ilk satın alma fiyatının düşük olmasının cazibesine kapılarak dayanıklı olmayan veya çok düşük bir dayanıklılık seviyesine sahip ekipmanlar satın almaya karar vermiş ve bu ekipmanı sahada kullanmanın yol açacağı yüksek maliyeti düşünmemiştir. İşleri ve çalışma ortamları için uygun cihazı seçmedikleri için, uzun vadede, ilk başta daha dayanıklı ama aynı zamanda daha pahalı bir ekipman aldıklarında yapacaklarından daha fazla harcama yapmaları gerekmiştir. Diğer bir ifadeyle, bir dayanıklı mobil bilgisayar ne kadar pahalıysa aslında o kadar ucuzdur.İLK BAŞTA YATIRIM MALİYETİNİN DAHA FAZLA OLMASI TOPLAM MALİYETİ DÜŞÜREBİLİR

Toplam sahip olma maliyeti, ürünün tüm kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek olası masrafları da kapsar. Toplam sahip olma maliyeti, maddi duran varlıkların ilk satın alma maliyetinden ve kullanım esnasında ortaya çıkan dolaylı maliyetlerden meydana gelir. Gün geçtikçe daha fazla şirket mobil iş gücü kullanmaya başladığı için cihazların çalışamaz durumda olmasından kaynaklanan masraflar giderek artmış ve bu durum önem kazanmıştır. Eğer bir saha hizmeti temsilcisinin cihazı, günün başlangıcında arızalanırsa servis gelirinde yaşanan kayıp ve cevaplanamayan servis çağrıları yüzünden müşterilerin güveninin kaybedilmesi tahmin edilenden daha büyük zararlara yol açabilir.

Mobil bilgisayarlar genellikle aşağıdaki dört kategoriden birinde yer alır:

• Ticari (Commercial)
• Sağlam (Durable)
• Yarı-dayanıklı (Semi-Rugged)
• Tamamen dayanıklı (Fully-Rugged)

Ticari bir cihaz çevre etkilerine karşı dayanıklılık kriterleri ile üretilmemiştir. Sağlam bilgisayarlar genellikle sadece düşmeye karşı dayanıklıdır ve bazen şok korumalı bir hard diske sahiptir. Yarı dayanıklı bilgisayarlar bazı MIL-STD-810F/G ve IP testlerine tabi tutulmuştur; tamamen dayanıklı bilgisayarlarsa genelde MIL-STD-810F/G testlerinin tamamına tabi tutulmuştur ve su ve toz geçirmezdir.Peki, makul seviyede zorlu koşullara sahip bir ortamda çalışırken, ticari bir cihaz kullanmak ve tamamen dayanıklı bir cihaz kullanmak arasındaki fark nedir? The Venture Development Corporation (VDC), dayanıklı bilgisayarlar hakkında araştırma yapan, önde gelen bağımsız araştırma şirketlerinden biridir. Mobil cihazların sık kullanıldığı alanlarda, 4 farklı dayanıklılık kategorisinde yer alan bilgisayarlar için Toplam Sahip Olma Maliyeti hesaplamaları yapmıştır. VDC, her kategoride bulunan bilgisayar için 5 yıllık kullanım ömrü boyunca toplam maliyeti hesaplamış, ardından bunu temel alarak yıllık maliyeti hesaplamıştır. Farklı bilgisayarlar için hesaplanan toplam sahip olma maliyetleri aşağıda yer alan şekil 1’de görülebilir.Şekilde de açıkça görüldüğü gibi, ticari veya dayanıklı olmayan bir cihaz kullanmak uzun vadede sizin için çok daha masraflı olacaktır; tamamen dayanıklı bir cihaz kullanmaya kıyasla yıllık maliyetiniz %65 artacaktır.